Terms and Conditions

Vilkår og betingelser

1.  Introduksjon

Minimum Deposit Casinos (“MDC”) og alle enheter som kontrolleres av MDC blir kollektivt referert til som “vi”, “oss” eller “våre”.
Vennligst les disse bruksvilkårene før du bruker innhold på MDC nettsider. Ved å bruke en MDC-nettside, godtar du bruksvilkårene som beskrives i dette dokumentet.
Om du ikke godtar å bli bundet av disse bruksvilkårene kan du ikke bruke MDC nettsider.
Vi reserverer oss retten til å legge til, forandre, slette eller modifisere alle deler av disse bruksvilkårene etter eget skjønn, med prosedyrene som er beskrevet i seksjonen med merkelappen “Forandringer”.

2. Betraktning

Ved å fortsette å bruke nettsidene våre, anerkjenner du at disse bruksvilkårene er støttet av rimelig betraktning. Du anerkjenner at, uten begrensninger, slik betraktning inkluderer din bruk av MDC nettsider, kvitteringer på informasjon fra oss, materialer, data eller informasjon tilgjengelig gjennom nettsidene våre, potensialiteten av bruket vårt, og framvisning eller vurdering av innsendingene dine som definert nedenfor i seksjonen merket “Innsendinger”

3. Begrensninger på Bruk av Materiale

Opphavsrett

All informasjon som finnes på MDC nettsidene er vår eiendom og/eller eiendommen til lisensgiverne og rettighetshaverne våre under opphavsrett.
Alle varemerker eller varenavn eies av MDC og/eller førstnevnte lisensgivere og rettighetshavere. Ingen informasjon fra oss kan kopieres, gjenpubliseres, distribueres eller reproduseres på noen som helst måte.

Personlig Bruk

MDC nettsiden er kun for personlig bruk. Alt forretningsbruk av nettsiden vår er strengt forbudt. Du kan ikke bruke siden vår på ulovlig vis eller på en måte som forårsaker skade på andre personer eller enheter.

Innsendinger

Om du sender oss uoppfordrede innsendinger, både med og uten intensjon, gjennom din bruk av en MDC side, inkludert men ikke begrenset til innhold eller materiell, tekst, data, bilder, videoer, lyd, audiovisual og/eller annen biografisk informasjon eller materielle som kollektivt kan refereres til som brukergenerert innhold, har vi og våre autoriserte agenter lov til å bruke dette innholdet på ubegrenset vis.
Om det finnes usikkerhet rundt definisjonen av brukergenerert innhold, burde slikt innhold ses på som en innsending etter bruksvilkårene. Innsendinger er ikke opprettet under taushetsplikt, og er heller ikke opprettet for å skape et tillitsforhold mellom deg og oss.

5. Sikkerhet

Du godtar å raskt gi oss beskjed, ved bruk av skjemaet du finner på firmanettsidene, om alle brudd på sikkerhet du gjøres klar over angående en MDC-nettside. Vi har intet ansvar for tap eller skader som oppstår som resultat av manglende oppfølging av denne seksjonen.

6. Nettsidereglement

Følgende er en liste med nettsideregler som gjelder på MDC sider. Ved å bruke nettsidene våre, godtar du at:

  • Du ikke kommer til å bruke noe som helst produkt og/eller tjeneste som gjøres tilgjengelig for deg på en MDC-nettside til kommersielt formål av noe slag;
  • Du ikke kan distribuere, poste, laste opp, sende inn eller gjøre datafiler eller programvare som inneholder virus eller liknende ondsinnede komponenter som kan skade MDC sider eller på annen måte svekke eller skade brukbarheten på MDC sider for andre brukere, tilgjengelig på noe som helst vis;
  • Du ikke kan forfalske identiteten din eller gi deg ut for å være en annen person ved å bruke den biografiske informasjonen eller likheter;
  • Du kan ikke delta i forstyrrende oppførsel på sidene våre;
  • Du kan ikke forandre varsler, opphavsrett eller varemerkenotiser eller rettslige beskjeder som du ikke har uttrykt tillatelse til å forandre på;
  • Du kan ikke delta i kriminell aktivitet eller konspirere å utføre noen form for kriminell aktivitet.

Vi kan ikke sikre at andre brukere følger våre nettsideregler eller andre provisjoner innenfor disse vilkårene. Ved å bruke nettsidene våre, tar du dermed på deg alt ansvar som er resultat av reglementsbrudd.
Om vi spør deg om å skrive inn e-post adressen og telefonnummeret ditt må du, og går herved med på å bruke en ekte e-post adresse og et ekte telefonnummer.

8. Rettigheter til Sletting av Innhold

Vi reserverer oss retten til (men sier fra oss ansvaret for) å fjerne innhold laget av brukerne på denne siden. Vi reserverer oss retten til å følge ordre fra juridiske myndigheter relatert til identifiseringen av enhver bruker som er anklagd for å ha brukt sidene våre på ulovlig vis, som kan inkludere vår innsendelse av innhold og andre innsendinger til juridiske myndigheter.

9. Innholdslinker Fra MDC Sider

Når du er på en MDC-side kan det hende du blir videreført til andre sider utenfor vår kontroll og utenfor våre tjenester. For eksempel blir du tatt vekk fra MDC nettsiden og videre til en tjeneste som kontrolleres av et av B2B markedspartnerne våre om du trykker på en “Spill Nå” knapp. Du anerkjenner at når du trykker på en lenke, forlater du siden vår og er gjenstand for andre bruksvilkår og personvernreglementer på sidene som eies og driftes av den aktuelle partneren, uavhengig av MDC. Vi kan ikke holdes ansvarlige for lovligheten til materialet som finnes på sider som listes opp i sammenlikningslisten våre eller som på andre måter er forbundet med MDC nettsider.

10. Advarsel

Innholdet, informasjonen og alle data som faller under materiell på MDC nettsider tilbys uten garantier av noe slag. Til beste utstrekning av gjeldende lov, fraskriver vi oss alle garantier. Vi garanterer ikke av informasjonen vår er feilfri og garanterer ikke at den ikke er utdatert eller inneholder skadelig materiell, virus eller liknende komponenter. Du tar ansvaret for alle problemer som oppstår ved bruk av nettsidene våre.
Vi fraskriver oss ansvaret for nøyaktigheten av informasjonen som finnes på sidene våre. Vi kan ikke sørge for fornøydhet med produkter eller tjenester du deltar i når du forlater nettsidene våre eller fra en tredjepart som er linket til fra nettsidene våre. Herved frafaller alle tiltaler mot oss når det kommer til informasjon som finnes innenfor nettsidene våre eller på tredjepartssider som linkes til fra våre sider.
Vi anbefaler deg å granske enheten du har med å gjøre på disse tredjepartssidene.

11. Erstatning

Du godtar heretter å uskyldiggjøre og holde oss uskadet fra og mot alle tap som oppstår grunnet tilgang til våre nettsider.

12. Ansvarsbegrensninger

INKLUDERT NEGLISJERING, ERKLÆRER VI OSS IKKE ANSVARLIGE OVENFOR DEG, ANDRE PERSONER ELLER ENHETER PÅ NOE SOM HELST GRUNNLAG FOR NOEN SOM HELST KONSEKVENT SKADE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAPT INNTEKT, PERSONLIG SKADE, EIENDOMSSKADE ELLER ANDRE TAP, SOM ER RESULTAT AV BRUK AV MDC NETTSIDER ELLER MATERIALE.
I TILLEGG SKAL HVERKEN VI ELLER TILKNYTTEDE PARTER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOEN SOM HELST YTELSESPROBLEMATIKK SOM ER UTENFOR VÅR RIMELIGE KONTROLL ELLER ET TILFELLE AV FORCE MAJEURE INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL UTSTYR, ELEKTRISITET OG/ELLER TEKNISKE FEIL, UENIGHETER, FORSTYRRELSER, OVERNATURLIGE HENDELSER, KRIG ELLER NATURKATASTROFER, STATSHANDLINGER ELLER ORDRE FRA UTENLANDSKE DOMSTOLER.

VIDERE GODTAR DU AT HVERKEN VI ELLER ENHETER FORBUNDET MED OSS ER ANSVARLIGE FOR INKOMPATIBILITET MELLOM VÅRE NETTSIDER OG ANDRE TREDJEPARTSSIDER INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL VÅRE OPERATØRPARTNERE ELLER FOR FORSINKELSER DU OPPLEVER MED TRANSAKSJONER RELATERT TIL SIDENE VÅRE. BEGRENSNINGENE I DENNE SEKSJONEN OG I DISSE VILKÅRENE GJELDER TIL MAKSIMALT OMFANG TILLATT AV AKTUELL LOVGIVNING.

13. Juridiske Handlinger

Du godtar at alle juridiske problemer som kommer fram under disse vilkårene skal sendes til og behandles av Irske domstoler.
Vi gir ingen lovnader om at informasjonen på MDC nettsidene er passende eller tilgjengelige for bruk på noe som helst sted. De som velger å gå inn på websidene våre gjør det med ansvar for å overholde relevante lover i deres respektive lokaljurisdiksjoner.

14. Forandring

Vi reserverer oss retten til å forandre disse vilkårene når som helst, uten varsel. Du som bruker, burde regelmessig sjekke disse vilkårene etter forandringer.

15. Avslutning

Disse vilkårene er i kraft til de avsluttes av et av partene. Partene mellom disse vilkårene er MDC og Deg.
Du kan avbryte disse vilkårene når som helst ved å ikke bruke MDC nettsidene og ved å destruere materialene våre om deg på MDC websider.
Når det kommer til deg, kan vi avslutte disse vilkårene uten varsel etter eget skjønn. I disse tilfellene ber vi deg om å avbryte bruk av MDC nettsidene.

16. Generelle Provisjoner

Disse vilkårene skal forstås i forhold til lovene i Irland. Om en provisjon funnet innenfor disse vilkårene anses som ulovlig eller på annet vis ugjennomførbar, så skal den individuelle provisjonen ses som fullstendig separert fra disse vilkårene og påvirker ikke validiteten og gjennomførbarheten på de gjenværende provisjonene som finnes i disse vilkårene.
En fraskrivelse av en provisjon innenfor disse vilkårene skal ikke forstås som en videre fraskrivelse av den provisjonen eller andre provisjoner. DU GODTAR AT ALLE GRUNNER TIL HANDLING RELATERT TIL EN MDC NETTSIDE MÅ BEGYNNE INNEN 1 ÅR FRA GRUNNEN TIL HANDLIG OPPSTO, ELLERS VIL DENNE ÅRSAKEN NEKTES.

17. Språkversjoner

Om det er forskjeller mellom den Engelskspråklige versjonen av dette reglementet og andre språkversjoner, har den Engelskspråklige prioritet.
Siden ble sist oppdatert 29 August 2018